Waarom een Empowermenttraining voor uw Participatiewet klanten? 

Empowermenttraining en zelfredzaamheid

Gemeenten worden geconfronteerd met minder middelen waardoor er steeds meer wordt gevraagd van de zelfredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Zelfredzaamheid is het vermogen om zelfstandig je leven te leiden en je eigen problemen op te lossen. In de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) en de Participatiewet (verplichte tegenprestatie) zijn er minder middelen voorhanden, waardoor er meer van de zelfredzaamheid van de klanten wordt gevraagd. 

Een grote groep klanten heeft echter nu juist een beperkte zelfredzaamheid en zijn maar nauwelijks in staat om hun eigen problemen op te lossen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de klanten en dus ook voor de gemeente. De kans is namelijk groot dat de gemeente wordt geconfronteerd met een WWNV-bestand waar de problemen van de klanten groter worden en de daarmee gepaard gaande demotivatie en inactiviteit van de klanten toeneemt.

Empowerment is voor een grote groep klanten met verminderd zelfvertrouwen, net even het laatste zetje om zelfverzekerd en gemotiveerd voor de dag te komen op een sollicitatiegesprek in verband met betaalde arbeid, proefplaatsingen en/of een leerwerkstage etc.

 

Empowermentwerkt kan daar structureel iets aan doen. 

 Het doel van de Empowermenttraining is om de zelfredzaamheid van de klanten te vergroten door de klanten blijvend te “versterken”, zodat ze beter kunnen deelnemen aan de “Participatie” samenleving.
Via Empowermentwerkt krijgen de klanten meer grip op hun eigen situatie en hun omgeving. Ze verwerven controle en hun kritische bewustzijn verscherpt.
De innerlijke motivatie om iets aan de eigen situatie te veranderen wordt groter.
Met het vergroten van de zelfredzaamheid sluit Empowermentwerkt aan op het al ingezette gemeentelijke beleid om de participatie (tegenprestatie) van de inwoners te ondersteunen in de breedste zin van het woord.

Tevens sluit het aan bij de veranderende ideeën over de verzorgingsstaat die langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst voegen zij niet alleen waarde aan hun eigen leven, maar ook aan de samenleving als geheel. Meer klanten uit de bijstand!

 

Empowerment

 • Het doel van de Empowermenttraining is het versterken/bereiken van beweging van de klant door een opstap naar vrijwilligerswerk/tegenprestatie, leerwerkstage, proefplaatsing en/of betaalde arbeid
 • Duur van de Empowermenttrainingen is 10 weken, één dagdeel per week
 • Groepsgrootte is maximaal 12 cursisten
 • De Empowermenttraining is gericht op motivering/activering, nemen van eigen verantwoordelijkheid, zelfregie, assertiviteit/zelfredzaamheid voor heden en toekomst
 • De klant leert leiderschap nemen en toont zelfsturing/zelfredzaamheid voor heden en toekomst
 • De klant ontwikkeld een toekomstvisie
 • Resultaat en doelgericht
 • Daarnaast maken we gebruik van de kracht van de groep!

Al vele jaren begeleid ik groepen klanten met succes voor gemeenten. In deze groepen zitten klanten met verschillende opleidingsniveaus, leeftijden, nationaliteiten en participatiemogelijkheden. In eerste instantie is er wat weerstand omdat het een verplichte training is. Echter na 1 of 2 dagdelen is de weerstand omgebogen naar enthousiasme. Achteraf is de training een cadeautje volgens de klant! Iedereen groeit en leert van elkaar en de groep wordt hecht en vertrouwd elkaar (een lach en een traan).

De groei blijkt elke keer weer tijdens de training, eindpresentaties, evaluaties en de meetbare resultaten! 

Ik weet mensen in een kort tijdsbestek te motiveren, het bewustzijn te vergroten, kwaliteiten helder te krijgen en inzichten te geven, waardoor zelfvertrouwen, beweging en groei ontstaat. 

De mensen worden zich tijdens deze training bewust van hun mogelijkheden en kwaliteiten en vooral van hun doel! Wat ze hiervoor nodig hebben om dit doel te bereiken en welke stappen ze moeten zetten. 

Na de Empowermenttraining worden de mensen aangemeld voor een volgende stap, bijvoorbeeld een vervolgtraining zoals:

 • Sollicitatietraining en/of sollicitatiebegeleiding
 • Leerwerkstage (om werkervaring op te doen)
 • Proefplaatsing of
 • Opleiding (nog recht op studiefinanciering)
 • Vrijwilligerswerk
 • Nederlandse taal verbetering
 • Betaalde arbeid en/of aanmelding bij de Jobhunter

De klanten hebben na de Empowermenttraining weer zelfvertrouwen gekregen, kunnen zichzelf beter presenteren en staan letterlijk steviger in hun schoenen (eigen leiderschap vergroot) en kunnen niet wachten om aan de volgende stap te gaan beginnen! Of zijn tijdens de loop van de training al begonnen aan hun nieuwe uitdaging.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

mobiel: 06-18119801

 

Free Joomla! templates by Engine Templates